VELKOMMEN TIL MEDLEMSPORTALEN

Dette skal du lære i fire enkle trinn

Førskrivefasen

I denne modulen lærer du om skrivestrategier og teknikker du kan ta i bruk underveis i skriveprosessen. Målet er at du forstår bedre oppgaven og bygger kunnskap om emnet du skal skrive om. 

Skrivefasen, del 1

I denne modulen lærer du blant annet å lage forslag til pleieplan. Fokuset er på det eksamensrelevante: hva, hvordan og hvorfor. Målet er at du kan lage en pleieplan som er tilpasset brukerens individuelle behov.  

Skrivefasen, del 2

I denne modulen lærer du å skrive en kort rapport. Målet er at du skriver en kort rapport med utgangspunkt i pleieplanen. 

Revisjons- og sluttføringsfasen

Dette er kursets siste modul. I modulen lærer du å revidere og ferdigstille teksten på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kursveilederen. Målet er at du gjør teksten din bedre og presentabel for leseren/sensorene. 

Du får i tillegg flere bonuser

I denne kurspakken får du to unike bonuser du ikke vil gå glipp av. Du får to eksempler på gode pleieplaner. Fordelen med disse to bonuser er at det vil gi deg en god ide om hvordan en slik oppgave kan se ut. 

Etter å ha tatt dette kurset vil du kunne...

Analysere oppgaveteksten og bruke informasjonen du får i situasjonsbeskrivelsen og pasientjournal

Gjøre datasamling

Finne relevant teori og anvende teorien

Kartlegge og formulere rukerens hjelpebehov og ressurser

Formulere konkrete mål

Formulere relevante tiltak og begrunne faglig tiltakene

Skrive en kort rapport med utgangspunkt i pleieplanen

Skrive et kort refleksjonsnotat med utgangspunkt i oppgaven

Revidere teksten og ferdigstille den

Skrive kildehenvisningen til oppgaven

 

Hvordan foregår kurset?

 Online-kurs
Hva er Suksess på teorieksamen i Helsearbeiderfaget-kurset?

Det er et Online-kurset hjelper deg med å bestå teorieksamen ved å gi deg muligheten til å øve på å løse tidligere eksamensoppgaver. Fleksibelt kurs som du gjennomfører hjemmefra og som lar seg kombinere med jobb og familie. 


 Design uten navn (13)   
Hvordan foregår kurset?

Kurset foregår i en kursportal på nett. Det inneholder 4 moduler. Hver kursmodul består av videoer og tilhørende PDF-filer, samt oppgaver og hjelpeark. I tillegg får du bonus leksjoner som får deg fremover i din skriveprosess. Hver måned mens kurset pågår får du i Teams-gruppe informasjon om veiledningshjelp (detaljer under).                                       


Design uten navn (14)   
Hva får du i kurset? 

4 nyttige og inspirerende moduler med alt du trenger for å skrive en god faglig oppgave. Du jobber med leksjonene i ditt eget tempo og kan se på video leksjonene så mye du vil så lenge du er medlem. I dette kurset får du flere bonuser blant annet to eksempler på gode pleieplaner. Du kan laste alt skriftlig materiale fra videoene og PDF-filer, så du har det til evig tid! 


Design uten navn (15)   
Inkludert intensiv veiledningshjelp

 Så lenge du er medlem får du: 

1) Ukentlig veiledningshjelp i vårt Forum slik at du kommer videre hvis du står fast. Dette foregår på mandager. 

2) Webinar samling i Teams på torsdager for å få svar på dine spørsmål i forbindelse med kurset. Jenny tar opptak av samlingen slik at du kan se opptaket når det passer deg.  

3) Individuell veiledning ved behov for å få svar på dine spørsmål. Denne formen for veiledning kan være tryggere for noen! 

4) Det tilbys også veiledningshjelp for de som ønsker å få konkrete tilbakemeldinger på tidligere eksamensoppgaver. Et tillegg kommer per oppgave. Dette må avtales med kursveileder. 


Design uten navn (16)   
Medlemskap i lukket Forum

I tillegg kan du bruke vår lukkede Forum til å stille spørsmål, dele utfordringer og gode nyheter med de andre studentene. Jeg er der og svarer alle. Så gled deg!


Design uten navn (17)   
Slik bruker du kurset

Du ser videoer og gjør oppgaver etter eget skjema. Men det lønner seg å følge opplegget for hver moduluke for å få mest mulig ut av den ukentlige hjelpen fra kursveilederen. 


Design uten navn (18)     
Tilgang til kurset

Blir du forsinket underveis, er det ikke noe problem. Du har tilgang til hele kurset så lenge du er medlem. Og Teamsgruppen har du tilgang til i all overskuelig fremtid. Du har også tilgang til opptak av webinarer. Slik at du får med deg alt i eget tempo. 


Design uten navn (19)       
Ditt ansvar

Dette online-kurset er et aktivt selvstudium med intensiv hjelp, basert på prinsippet -- ansvar for egen læring. Det er et gruppebasert kurs, slik at alle tilbakemeldinger fra kursveilederen skal være til nytte for flere på en gang. Du er selv ansvarlig for å sende inn dine spørsmål og delta aktivt. Det er altså helt opp til deg hvor mye du får ut av kurset. Jeg  gleder meg til å hjelpe deg!


Kontaktløs betaling- Alt du må vite om å betale kontaktløst

Du betaler en fast lav pris i måneden i perioden du er medlem. Når du ikke trenger medlemsportalen lenger, så melder du deg ut ved å sende en epost til kursveileder. Sier du for eksempel opp i januar (uavhengig av dato), vil medlemskapet løpe ut februar. 


Slik ser medlemsportalen ut!

Heisann! Jenny heter jeg. 

Jeg er yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag med videreutdannelse innenfor kreftomsorg, veiledning og coaching. I tillegg har jeg masterutdanning innen Empowerment og helsefremmende arbeid. 

Jeg underviser i helsefag på Vg1 og Vg2 og i teorieksamen for praksiskandidater. Undervisningen forbereder praksiskandidater til teorieksamen. 

Som veileder og sensor i faget ser jeg hvor utfordrende teorieksamen kan være og hvor mange som stryker. For at du skal lykkes med eksamen er det viktig at du forbereder deg godt. Derfor har jeg laget dette online-kurset som vil gjøre deg eksamensklar! Det mest givende for meg er å se elevene mine lykkes. Jeg brenner så sterkt for Helsearbeiderfaget, så er det gjennom å hjelpe andre at jeg selv lykkes! 

Jeg gleder meg til å følge deg på vei mot ditt eksamensmål! 

Vi ses på kurset!

Thank

Dette sier andre om online-kurset

 • TRYGG OPPLÆRING-VEILEDNING JENNY ELLINGSEN-SURI

  “Jeg er godt fornøyd med hjelpen og veiledning jeg har fått i dette kurset. Jeg er blitt tryggere på hvordan jeg løser eksamensoppgaven og føler meg eksamensklar. Jenny er en dyktig veileder, hun er god på å forklare på en enkel og tydelig måte. Jeg anbefaler dette kurset til andre som skal ta teorieksamen. Du vil garantert lykkes på eksamen med veiledning fra Jenny...I juni bestod jeg eksamen med bra karakter, det kan du også klare❤️.”

  Online-kurs "Suksess på teorieksamen i Helsearbeiderfaget (HEA3102)"

 • TRYGG OPPLÆRING-VEILEDNING JENNY ELLINGSEN-SURI

  “Jenny er en fantastisk flink, pedagogisk og inspirerende lærer! På kurset har hun fokus på det eksamensrelevante og får deg engasjert! Hva skal du gjøre? Hvordan skal du gjøre det og hvorfor skal du gjøre det slik? Du må tenke selv og begrunne dine svar! Med Jenny som lærer får du mer kunnskap enn det som står i bøkene! Og best av alt.. du står på eksamen og får meget god kompetanse til å bli en dyktig helsefagarbeider.”

  Online-kurs "Suksess på teorieksamen i Helsearbeiderfaget (HEA3102)"

 • TRYGG OPPLÆRING-VEILEDNING JENNY ELLINGSEN-SURI

  “Jeg er virkelig glad for at jeg kom over dette kurset før jeg skal opp til privatisteksamen i helsefag til høsten. Har fått utrolig kjapp og fin oppfølging og oppmuntring fra Jenny. Jenny er en flott mentor som svarer på dine spørsmål også utenom de faste tidene. Gjennom kurset jeg fått flere AHA-opplevelser. Nå gleder jeg meg til å starte med innleveringer, få konstruktive tilbakemeldinger og dermed lære hva som kreves for å bestå og kanskje til og med oppnå en god karakter på eksamen.”

  Online-kurs "Suksess på teorieksamen i Helsearbeiderfaget (HEA3102)"

 • TRYGG OPPLÆRING-VEILEDNING JENNY ELLINGSEN-SURI

  “Jenny har en viljestyrke og en motivasjon til å lære elever som jeg ikke har sett før. Hun får deg virkelig til å få en «Aha» følelse på det hun lærer deg. På min vg3 eksamen fikk jeg 5! Dette er takket være at Jenny Ellingsen klarte å motivere meg og lære meg all jeg trengte for å bestå teorieksamen. Om jeg klarer å bestå eksamen med hjelpen jeg har fått av Jenny, er jeg sikker på at du også kan klare det! Bare stol på henne og spør om du lurer på noe.”

  Online-kurs "Suksess på teorieksamen i Helsearbeiderfaget (HEA3102)"

 • TRYGG OPPLÆRING-VEILEDNING JENNY ELLINGSEN-SURI

  “Jeg anbefaler kurset til Jenny på det varmeste. Kurset er godt strukturert, dekker alt som er nødvendig for å bestå eksamen. Jeg har lært mye av dette og fått en enda bedre forståelse for
  hvordan jeg skulle bruke teorien i en eksamensbesvarelse.
  Jenny er veldig oppmuntrende, høflig og hjelpsom. Jeg er kjempefornøyd med hjelpen jeg fått fra Jenny.
  Så her er det garantert suksess 😀”

  Online-kurs "Suksess på teorieksamen i Helsearbeiderfaget (HEA3102)"

 • TRYGG OPPLÆRING-VEILEDNING JENNY ELLINGSEN-SURI

  “Jeg er veldig glad for å ha deltatt på dette kurset. Som de fleste har jeg det travelt- jeg jobber og har familie. Derfor var det viktig for meg å finne et kurs med kortfattet og konkret informasjon om hvordan eksamensoppgave skal løses, om strukturen på oppgaven og om hvordan oppgaven ser ut. Alt jeg har lurt på, har jeg funnet på dette kurset.
  I tillegg har alle deltakerne fått tett oppfølging av Jenny som har svart på spørsmål vi måtte lure på. Det var også ganske nyttig for meg å delta på webinar hvor jeg fikk mange gode råd fra Jenny.
  Hele kurset er rettet mot å hjelpe deltakerne til å bestå eksamenen og forstå hvordan eksamensoppgaven skal løses. Jenny er en dyktig, motiverende og hjelpsom kursveileder.
  Jeg fikk karakter 4 på eksamen, og er glad for å ha bestått. Jeg anbefaler dette kurset på det sterkeste.”

  Online-kurs "Suksess på teorieksamen i Helsearbeiderfaget (HEA3102)"

 • TRYGG OPPLÆRING-VEILEDNING JENNY ELLINGSEN-SURI

  “Jeg kan absolutt anbefale dette kurset for andre. Her får du et kurs med en svært god faglærer og veileder. Så langt har det vært en meget positiv opplevelse. Kursveilederen har laget et bra opplegg med god balanse som gjør læringen enklere. Det er spennende og lærerikt å delta på samlingene. Det er bygget opp på en slik måte at man får god forståelse. Kurset fungerer veldig godt selv om alt foregår digitalt og er greit å gjennomføre på deltid ved siden av jobb.
  Jeg fikk god veiledning og råd fra Jenny Ellingsen og har bestått teorieksamenen .❤️”

  Online-kurs "Suksess på teorieksamen i Helsearbeiderfaget (HEA3102)"

 • TRYGG OPPLÆRING-VEILEDNING JENNY ELLINGSEN-SURI

  “Jenny har gitt meg utrolig god veiledning! Jeg fikk bestått på teorieksamen og tror ikke jeg hadde klart det uten hennes hjelp!! 🙏🏼 Jeg anbefaler henne på det varmeste! 🤩”

  Online-kurs "Suksess på teorieksamen i Helsearbeiderfaget (HEA3102)"

 • TRYGG OPPLÆRING-VEILEDNING JENNY ELLINGSEN-SURI

  “Jeg har gått på det kurset og lært mye av Jenny. Jenny er dyktig 💯 . Nå har jeg bestått eksamen 🙌🏾 Tusen takk for hjelpen Jenny, du er den beste ❤️👏🏾”

  Online-kurs "Suksess på teorieksamen i Helsearbeiderfaget (HEA3102)"

Jeg vil at det skal være helt risikofritt for deg å melde deg på, så her er:

Min personlige garanti til deg...

Jeg er sikker på at min metode fungerer for deg. Derfor kan du prøve ut medlemdsportalen i 14 dager. Hvis du i løpet av de to første ukene etter kursstart ikke synes det svarer til dine forventningene- så får du pengene tilbake. Jeg overfører pengene til deg i løpet av 48 timer uten noe stress. Du fortjener det beste!